Managementul proiectelor software

Cursuri

 

        1. Introducere in managementul proiectelor - prezentare

                1. Introducere
                2. Functiile managementului

                3. Notiuni de baza

                4. Managerul de proiect

                5. Concluzii
   

        2. Metodologii de dezvoltare a programelor - materiale suplimentare

                1. Etapele dezvoltarii programelor
                2. Abordarea "codeaza si repara"
                3. Metodologia secventiala

                                3.1. Metodologia cascada
                4. Metodologia ciclica

                                4.1. Metodologia spirala

                                4.2. Metodologia Timeboxing
                5. Metodologia hibrida ecluza
                6. Modelul V

                7. Metode formale (limbajul Z)
                8. Programarea extrema (eXtreme Programming) si Scrum
                9. Metodologia Open Source

                10. Metodologia de dezvoltare offshore / outsourcing
                11. Concluzii

 

        3. Managementul domeniului. Justificarea financiara a proiectului - figuri
                1. Introducere
                2. Definirea domeniului
                3. Crearea Structurii de Descompunere a Activitatilor (WBS)
                4. Verificarea domeniului
                5. Controlul domeniului
                6. Justificarea financiara a proiectului
                                6.1. Diagrama pragului de rentabilitate
                                6.2. Rata medie de recuperare a investitiei
                                6.3. Valoarea actuala neta
                                6.4. Rata interna de recuperare a investitiei
                7. Concluzii
 

        4. Managementul timpului - figuri

                1. Introducere

                2. Definirea activitatilor

                3. Ordonarea activitatilor

                                3.1. Metoda diagramei de precedenta

                4. Estimarea duratei activitatilor si proiectului

                                4.1. Metoda drumului critic (CPM)

                                4.2. Metoda PERT

                                4.3. Simularea Monte Carlo

                5. Considerente practice ale planificarii

                                5.1. Scopurile planificarii

                                5.2. Calitatea estimarilor

                                5.3. Omisiunile frecvente

                                5.4. Recomandari

                6. Concluzii

 

        5. Estimarea costului unui proiect software - prezentare

                1. Introducere

                2. Metode de estimare

                3. Modele algoritmice clasice

                4. Modele algoritmice moderne

                                4.1. Modelul Walston-Felix

                                4.2. Modelul COCOMO

                                4.3. Analiza punctelor functionale

                5. Distribuirea fortei de munca in timp

                6. Concluzii

 

        6. Managementul calitatii
                1. Introducere
                2. Procesele principale ale managementului calitatii
                3. Standardele ISO 9000
                4. Modelul CMMI
                5. Concluzii
 

        7. Managementul resurselor umane - figuri, despre interviu
                1. Introducere
                2. Factori de management al echipei
                3. Motivarea
                               
3.1. Proceduri şi motivare
                                3.2. Teoria asteptarii
                                3.3. Teoria ierarhiei nevoilor umane a lui Maslow
                                3.4. Teoria celor doi factori a lui Herzberg
                               
3.5. Tipuri de personalitate
                4. Organizarea echipelor
                                4
.1. Organizarea ierarhica
                                4.2. Organizarea matrice
                5. Principii generale de organizare a unei echipe
 

        8. Conducerea echipei - tipologii de programatori si de echipe
                1. Increderea

                                1.1. Delegarea autoritatii
                                1.2. Modelele comportamentale
                2. Politica si puterea
                                2
.1. Surse de putere
                                2.2. Tipuri de putere
                3. Procesul de feedback
                                3
.1. Greselile subordonatilor
                4. Calitatile necesare managerului de proiect
                                4
.1. Energia
                                4.2. Perseverenta
                                4.3. Stabilirea si respectarea prioritatilor
                5. Mecanisme de coordonare
                6. Stiluri de management

 

        9. Managementul comunicarii - figuri

                1. Introducere

                2. Procesele principale ale managementului comunicarii

                3. Transmiterea informatiilor

                4. Bariere de comunicare

                5. Imbunatatirea comunicarii

                                5.1. Imbunatatirea procesului de ascultare

                6. Comunicarea scrisa

                                6.1. Redactarea email-urilor

                7. Comunicarea verbala

                                7.1. Organizarea sedintelor

 

        10. Managementul riscului - figuri

                1. Introducere

                2. Analiza SWOT

                3. Identificarea riscurilor

                4. Analiza riscurilor

                5. Planificarea gestionarii riscurilor

                6. Monitorizarea riscurilor

 

        11. Analiza deciziilor

                1. Introducere

                2. Decizii in conditii de certitudine

                                2.1. Analiza Pareto

                                2.2. Analiza compararii perechilor

                                2.3. Analiza matricei de decizii

                                2.4. Analiza costuri-beneficii

                3. Decizii in conditii de incertitudine

                                3.1. Criteriul Laplace

                                3.2. Criteriul maximax

                                3.3. Criteriul maximin

                                3.4. Criteriul Hurwicz

                                3.5. Criteriul Savage (al regretelor)

                4. Decizii in conditii de risc

                                4.1. Arbori de decizie

 

        Referinte

   


 

Index   CV   Cercetare   Publicatii   Activitate didactica   English